De liefdeshoroscoop: vind jouw perfecte match!

Hier kunt u uw sterrenbeeld aanklikken en kijken wat de sterren voor u deze maand in petto hebben en hoe de liefdeshoroscoop eruitziet! Veel plezier!

Ram 

Een warme, vriendelijke, innemende en zeer actieve persoonlijkheid. Ook mentaal snel en wendbaar; een onafhankelijk denker. Vurig temperament; moeite met partner vergeven en haatdragendheid te laten. Doordringende geest evenals hoge idealen en doelstellingen. In aanleg de drijvende kracht in de relatie. Beschikt over zoveel lichamelijke en seksuele energie dat bij de partner allerlei gevoelens, ook sluimerende, worden gewekt. Het is wel aan te raden om het vuur wat te matigen evenals de dadendrang. Het zou namelijk best eens kunnen zijn dat de partner wat sneller moe wordt, ook emotioneel. Een ander moeilijk punt is de lichamelijke liefde. Enthousiasme en begeerte zijn zo sterk dat de fijnzinniger kanten van seks gemakkelijk worden verwaarloosd. Het is dus aan te raden ….

 Stier 

Heeft een rigide karakter dat zich niet gemakkelijk aanpast aan wisselende omstandigheden. Treedt naar buiten toe op met veel trots over eigen prestaties en producten, en lijkt vol zelfvertrouwen. Juist deze trots op eigen prestaties beperkt de blik voor echt succes. De echte persoonlijkheid komt pas naar buiten in intieme contacten. Lijkt naar buiten rustig, gereserveerd en wat treurig. Tegenover de partner gul: die kan een potje breken. Verwacht van de partner loyaliteit en vastheid, eerder dan gulheid; zoekt een partner die zijn/ haar liefde in concrete dingen toont. Heeft een partner nodig die zich op emotioneel gebied goed kan aanpassen, want doet dat zelf niet. Oftewel: twee koppige mensen kunnen een relatie flink bemoeilijken. Op seksueel gebied is de ideale partner iemand die van afwisseling houdt. Voelt zich beter wanneer het initiatief van de partner komt. Jaoezie ..

tweelingen

Enthousiaste levensinstelling en vooral gericht op nieuwe dingen en mensen. Gemakkelijk te beïnvloeden en moet dus goed letten op de omgeving. Behoefte aan afwisseling op ieder gebied van het leven, ook in seksueel leven dus. Zodra iets routine wordt, geneigd om “keet te schoppen” of zich terug te trekken. Dit wil niet zeggen dat om gelukkig te worden veel seksuele relaties nodig zijn. Perfect tevreden zijn met een relatie die niet saai wordt. Zoekt het best een partner die ervan houdt om wat te experimenteren of die bereid is om fantasieën te helpen uitvoeren. Seksualiteit is overigens niet de belangrijkste bron van zelfexpressie. Kan daarom in de liefde beter mensen mijden die iemands liefde afmeten aan …

Kreeft 

Romantisch en gevoelig; stemming verandert met het weer, met de persoonlijke contacten en met de situatie. Heeft geen begrip voor mensen die hun gevoelens kunnen verbergen. Absorbeert de stemmingen van anderen; ervaringen hebben een lange nawerking op het gevoelsleven. Blijft hierdoor hangen in het verleden. Probeert om in iedereen die iets met gevoel te maken heeft, moeder terug te vinden, ook al is dat objectief gezien helemaal niet juist. Zeer sterke behoefte aan een privéleven. Met de partner op een onbewoond eiland, dat is een soort ideaal Het voordeel van deze afscherming is dat niemand de liefde kan bedreigen, maar het nadeel is dat ook niemand kan helpen wanneer emotionele moeilijkheden ontstaan. Het is niet aan te raden om een al te onafhankelijk persoon als partner te kiezen; heeft iemand nodig die niet te snel verveeld raakt; hangt zeer aan foto’s en cadeaus van de partner, zozeer zelfs dat u een beetje neigt naar emotioneel …..

Leeuw 

Gereserveerdheid, gebrek aan moed en overmaat aan trots blijken bij alles; verspilt energie niet als het gaat om liefde en het opbouwen van een maatschappelijke positie. Gul en charmant, vooral wanneer de liefde in het spel is, geneigd de partner te overladen met affectie en attenties. Het verdient aanbeveling eerst uit te zoeken waar de partner wel en niet van houdt. Doet er goed aan een partner te zoeken die wat minder pralerig is. Kan niet tegen belemmering in bewegingsvrijheid. Ondanks de eigen behoefte aan speelruimte en vrijheid, wordt de partner bezitterig en jaloers behandeld. Kijkt naar de partner meer vanuit gevoel en intuïtie dan vanuit de daden die worden getoond. Gebrek aan inzicht in eigen tekorten en verwart emotie met gevoel.

Maagd 

Behoudend persoon met nerveus temperament; houdt ervan om leven volgens vaste patronen in te delen, waardoor het eentonig kan worden en eventueel zelfs vast kan lopen. In de liefde gesteld op zorgen en dienen. Doet er zeer veel voor om erachter te komen wat de geliefde graag heeft zorgt ervoor hem/haar steeds weer te verrassen met juist dat wat hem/haar het meest plezier doet. Stelt het tevens zeer op prijs wanneer de geliefde ook weet wat hem/haar genoegen doet. Heeft niet het temperament dat veel verschillende liefdesaffaires naast elkaar verdraagt. Grondig en gedetailleerd bezig met de relatie. Zorg er dus voor dat ook je partner iemand is die lichamelijk trouw aan je is: hoe preciezer en langer je aan je relatie kunt bouwen, hoe gelukkiger je je voelt. Angst voor gebondenheid wordt overspeeld door promiscuiteit. Cadeaus spelen een zeer belangrijke rol in liefdesleven, zowel het geven als het krijgen. Kan zich veel teleurstelling besparen wanneer ….

Weegschaal

Laat handelingen leiden door zijn/haar verstand. Slim, sociaal handig. Verlangt in een verhouding het meest elegantie en ontwijken van conflicten. Sterke begeertenatuur wordt ten stelligste ontkend en verborgen gehouden. Typische ik-eerst houding wordt extreem goed verborgen achter sociale vaardigheid. Zoekt een partner die van verandering houdt en die de verhouding avontuurlijk houdt. Verslijt de nodige relaties voordat de drang naar verandering zijn juiste plaats heeft gevonden. De moeilijkheid is het juiste evenwicht te vinden tussen ontwikkeling en stabiliteit. Lukt het die juiste middenweg te vinden, dan zijn de talenten om een perfecte relatie op te bouwen ongeëvenaard. Lang geneigd om mensen te manipuleren door de kennis over menselijke verhoudingen, maar vooral door de vaardigheid op sociaal niveau. Praten is een talent, let daarbij meer op elegantie en handigheid. Eerlijkheid en engagement vormen …

Schorpioen 

Zeer ontvankelijk persoon met een verduiveld precieze intuïtie bij het doorzien van mensen en situaties. Een ongemak voor de liefde is de neiging tot jaloezie, verdachtmaking en zelfs bedrog. Zwaarmoedig temperament met veel wisselende stemmingen. Het verschil tussen ups en downs is nogal groot. Geneigd tot dramatiseren en gek op mysterieuze dingen. Houdt zich graag mysterieus voor anderen. Talmt en stelt beslissingen uit. Wil alles beheersen. Seksualiteit is sterkste en meest kwetsbare punt. Leeft heel intensief en moet hartstocht kunnen leggen in alles. Wenst in de liefde alles of niets. Staat vlug klaar om de partner duidelijk te maken dat er geen gulden middenweg is. Sterke behoefte aan macht; geneigd om seksuele aantrekkingskracht te gebruiken voor psychologisch en materieel gewin tegenover geliefde.Weet in feite precies wat en wie wordt begeerd, en is bereid lang te wachten tot dat en die persoon beschikbaar is. Hoe ouder, hoe vuriger de concentratie wordt op dat wat als levensgebied is gekozen. Geneigd volledig op te gaan in …

boogschutter 
Het Sterrrenbeeld Boogschutter gedraagt zich in de liefde o.a. als volgt:

Expressief karakter, toont veel enthousiasme en heeft de neiging om anderen tot actie aan te zetten. Zelf geneigd om niet veel echt af te maken en zo snel mogelijk door te hollen naar de volgende nieuwe lonkende horizon. Onafhankelijk en vurig, maar heeft wel iemand nodig die ondersteunt en aanmoedigt. In de liefde is het voor de Boogschutter-geborene van groot belang om echt persoonlijk bij de partner betrokken te raken. Seks is voor de Boogschutter een uiting van persoonlijke nabijheid en communicatie, niet alleen maar een bevrediging van een behoefte. Verdraagt op de lange duur dus een losse seksuele verhouding niet. Voor de boogschutter-geborene is het dan ook van groot belang om met de partner intellectuele zaken te kunnen delen. Anders gezegd: groei en een voortdurende communicatie zijn belangrijker dan lichamelijke zaken. Hoe sterk de seksuele behoeften ook zijn, als ….

Steenbok
Het Sterrrenbeeld Seenbok gedraagt zich in de liefde o.a. als volgt:

Eerzuchtig persoon, voor wie het maatschappelijk leven en de positie daarin van groot belang is. De indruk die op de buitenwereld wordt gemaakt is het belangrijkst. In de liefde betrouwbaar en standvastig als partner. Als de Steenbok-geborenen een verbintenis aangaat, dan blijft het daar ook bij. Is niet erg snel met het aangaan van verbintenissen. Houdt ervan om uitgebreid overtuigd te worden dat de geliefde de verwachtingen compleet zal vervullen. Nogal veeleisend, ook tegenover zichzelf, dus een gemakkelijke partner is de Steenbok-geborene niet. Geneigd om snel een hard oordeel uit te spreken over menselijke zwakte. Vindt het belangrijker naar daden dan naar woorden te kijken, dus kunnen er misverstanden ontstaan wanneer de partner nu net toevallig niet dezelfde instelling heeft. Heeft iemand nodig die verfrist, die wat originaliteit en wat minder …..

Waterman
Het Sterrrenbeeld Waterman gedraagt zich in de liefde o.a. als volgt:

Artistieke neigingen en een subtiel temperament dat een conservatieve basis heeft. Weloverwogen in handelen en daarbij ook vastberaden; in de liefde vol begrip, maar evenzeer tiranniek. Heeft een heel precies gedefinieerde grens en wanneer iemand daaroverheen komt, dan lukt het praktisch niet meer om de sympathie terug te winnen. Houdt van veel afwisseling op seksueel gebied en moet het gevoel hebben dat seks een almaar veranderend avontuur is. Zodra het repeteren wordt, verdwijnt de belangstelling van de Waterman-geborene. Vrijheid, zowel emotioneel als intellectueel, is een absolute voorwaarde voor de waterman-geborene, die overigens een hevige afkeer heeft van alles wat emotioneel is. Heeft behoefte aan communicatie, of liever gepraat. Een relatie met een Waterman-geborene ontwikkelt zich heel langzaam. Als de relatie eenmaal echt is dan duurt hij ook lang en is hij bestand tegen de meest hevige problemen en bedreigingen. Houdt best van seks, maar ….

Vissen
Het Sterrrenbeeld Vissen gedraagt zich in de liefde o.a. als volgt:

Al naar gelang de vroegste jeugd is de aard van het temperament anders. Is de Vissen-geborene met flink wat discipline opgevoed, dan pakt dat hoogst waarschijnlijk in zijn/haar voordeel uit. Kan zowel veel zelfmedelijden hebben als een zeer liefhebbend persoon zijn, al naar gelang de vroegste jeugdervaringen. Invoelingsvermogen in de liefde is zeer groot; in staat tot grote opofferingen. Zo groot dat de neiging bestaat om het slachtoffer te worden en/of te gaan spelen. Heeft moeite om te bepalen waar de eigen persoonlijkheid ophoudt en waar die van de partner begint. Kan daardoor volledig het contact met zichzelf verliezen en dat is niet best voor een goede relatie. Hecht veel belang aan “absolute” eenheid, meer dan aan lichamelijke en/of intellectuele communicatie. Heeft een partner nodig die realistisch van aard is, iemand die een solide basis kan maken voor de liefde. Seks is voor de Vissen-geborene meer iets …